Електронна петиція щодо дострокового припинення повноважень секретаря Феодосіївської сільської ради Походні Анатолія Олександровича
Збір підписів завершено
100/100
Автор: ********* Юлія Володимирівна
Обґрунтування необхідності розгляду та вирішення питання, яке є предметом петиції: ПОРУШЕННЯ ПОХОДНЕЮ А. О. ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 1) Відповідно до частини другої статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року №280/97-ВР (надалі - Закон про місцеве самоврядування) “секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах”. В порушення цієї норми закону секретар Феодосіївської сільської ради Походня А. О. з березня 2022 року суміщає посади секретаря сільради і заступника командира добровольчого формування Феодосіївської територіальної громади “Тероборона Феодосіївської громади” (надалі - ДФТГ), про що він неодноразово особисто заявляв на засіданнях виконкому, сільської ради і її постійних комісій. 2) Відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України “Про запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 року №1700-VII (надалі - Закон про запобігання корупції) особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, зобов’язані “не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів”. Реальним конфліктом інтересів Закон про запобігання корупції визначає “суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень”. Більшість рішень Феодосіївської сільської ради щодо програми “Супротив” і фінансування потреб ДФТГ стосувалися матеріального забезпечення добровольців ДФТГ. Оскільки Походня А. О. є таким добровольцем, очевидна наявність реального конфлікту інтересів. Однак Походня А. О. при розгляді таких питань бере участь в голосуванні, це підтверджується поіменними результатами голосування по цим питанням (посилання на аркуші поіменного голосування не наводяться, оскільки вони відсутні на офіційному сайті сільради; приклад такого голосування - на записі пленарного засідання 19 сесії за посиланням нижче). Більше того, в процесі розгляду таких питань на засіданнях виконкому, депутатських комісіях і пленарних засіданнях ради Походня А. О. активно лобіює інтереси ДФТГ та вчиняє тиск на депутатів і членів виконкому, зокрема з залученням своїх підлеглих по ДФТГ. Яскравим прикладом є розгляд питання внесення змін до програми “Супротив” на пленарному засіданні 19-й сесії сільради (на записі на офіційному каналі сільської ради в YouTube https://www.youtube.com/watch?v=lyiGTqp4zk4 з 1:24:20 до 2:15:37). Фактично при розгляді таких питань Походня А. О. виступає як представник ДФТГ, а не як депутат сільської ради і її секретар, що прямо порушує законодавство щодо запобігання конфлікту інтересів. Пункт 4 частини першої статті 28 Закону про запобігання корупції зобов’язує посадову особу “вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів”. Жодних таких заходів Походнею А. О. вжито не було. НЕВИКОНАННЯ ТА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ПОХОДНЕЮ А. О. СВОЇХ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 1) Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону Про місцеве самоврядування секретар сільської ради “організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів”. На кожному пленарному засіданні сільської ради депутати скаржаться на низький рівень підготовки сесій ради, недоведення чи несвоєчасне доведення до них проєктів рішень або доведення застарілих проєктів (наприклад, https://www.youtube.com/watch?v=M-ajcgIGxRM з 4:59:44, з 5:01:20, з 5:11:57). В порядок денний перед його затвердженням сесією завжди вносяться зміни, бо ціла низка питань виявляється не підготовленими до розгляду на пленарному засіданні. За час каденції секретаря Феодосіївської сільської ради Походні А. О. проєкти рішень сільської ради почали оприлюднюватися на офіційному сайті сільської ради лише під тромадським тиском. Найбільш болючі і актуальні для громади проєкти рішень з земельних питань довгий час не оприлюднювалися або оприлюднювалися не в повному обсязі чи без вказання суттєвих відомостей. З березня 2022 року проєкти рішень сільської ради не оприлюднюються взагалі, хоча законодавство про режим воєнного стану не забороняє цього. 2) Відповідно до пункту 5 частини третьої статті 50 Закону Про місцеве самоврядування секретар сільської ради “забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"”. Рішення сільської ради протягом каденції Походні А. О. публікуються несвоєчасно і не в повному обсязі. Наприклад, рішення з земельних питань, прийняті раніше 10-ої сесії сільради, були оприлюднені з величезним запізненням. Рішення 15-ої сесії - не оприлюднені до сьогодні. До багатьох рішень не додані аркуші поіменного голосування, і є обґрунтовані сумніви в достовірності тих відомостей про волевиявлення депутатів, які оприлюднені. Під час пленарного засідання 12-ої сесії сільської ради депутатка Надія Пасічник прямо заявила, що Походня А. О. рахує голоси неправильно, і навела приклад рішення, в аркуші поіменного голосування до якого результати голосування її і депутата Ігоря Москаленка відображені хибно (https://www.youtube.com/watch?v=M-ajcgIGxRM з 5:00:07). Найяскравішим прикладом такої недостовірності є рішення сільської ради про обрання Походні А. О. секретарем Феодосіївської сільської ради, до якого замість протоколу лічильної комісії додано аркуш поіменного голосування з одноголосною (включно з самим Походнею і Пянчуком) підтримкою цього рішення https://feodosiivska-gromada.gov.ua/docs/576509/ (нагадаю, рішення прийняте в ході таємного голосування 12-ма голосами “за”). 3) Відповідно до пункту 6 частини третьої статті 50 Закону Про місцеве самоврядування та Додатку 1 до Розпорядження Феодосіївського сільського голови від 15 липня 2021 року №56-О “Про розподіл функціональних обов’язків між сільським головою, секретарем ради, заступниками сільського голови, керуючим справами виконавчого комітету” (надалі - Розпорядження про розподіл обов’язків) секретар сільської ради “координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій”. Ця робота вочевидь здійснюється Походнею А. О. неефективно, бо засідання постійних депутатських комісій проводяться непрозоро без повідомлення про них населення, проводяться в останній момент перед пленарними засіданнями, і багато питань виявляються комісіями нерозглянутими і тому не виносяться на розгляд сільради. 4) Відповідно до Додатку 1 до Розпорядження про розподіл обов’язків секретар сільської ради “доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.” Відповідно до статті 46 Закону про місцеве самоврядування “сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради”, тобто секретар має довести до відома населення інформацію про кожне засідання депутатських комісій і про кожне пленарне засідання сільради, і їх порядок денний. Така інформація систематично НЕ оприлюднюється. СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ В мережі Інтернет, зокрема в спільнотах громади, неодноразово поширювалася інформація про доведене вчинення Походнею А. О. корупційного кримінального злочину. Наприклад: https://lb.ua/blog/maksym_bilousenko/188120_sprava_nizhinskogo_merahabarnika.html https://lb.ua/blog/maksym_bilousenko/188253_sprava_nizhinskogo_merahabarnika.html https://lb.ua/blog/maksym_bilousenko/189902_sprava_nizhinskogo_merahabarnika.html Походня А. О., тоді депутат Ніжинської міської ради, звинувачувався в отриманні хабара в особливо великому розмірі від підприємця для передачі його міському голові задля вирішення питання з орендою і наступним викупом будівлі комунальної власності. В ході слідства і судового розгляду його вина була доведена, але він був звільнений від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 Кримінального кодексу України (закінчення строку давності). Сам Походня А. О. визнав отримання ним від підприємця і передачу міському голові Ніжина хабара, даючи свідчення під час судового розгляду. Він визнав, що мотивом для вчинення цієї дії було особисте збагачення, а також зізнався, що дав неправдиві свідчення слідству, щоб допомогти меру уникнути кримінальної відповідальності. У відкритому доступі знаходилося навіть відео оперативної зйомки отримання хабара Походнею. Вочевидь, викликає великі сумніви доброчесність людини, яка, як це доведено судом і визнано самою людиною, вчинила кримінальний корупційний злочин і намагалася ввести в оману слідство, щоб приховати злочин. Перебування людини з такою репутацією на посаді секретаря сільської ради природним чином знижує довіру громади до органів місцевого самоврядування. Особливо гостро це питання постало після підняття питання про висловлення недовіри Феодосіївському сільському голові, адже у випадку дострокового припинення повноважень останнього за неможливості проведення позачергових виборів в умовах воєнного стану виконуючим обов’язки сільського голови відповідно до Закону про місцеве самоврядування стає саме секретар сільради. Багато мешканців занепокоєні тим, що уся повнота влади в громаді може опинитися в руках людини, чия корупційна недоброчесність доведена. З ОГЛЯДУ НА ВИКЛАДЕНЕ ВИЩЕ Я ТА ІНШІ ПІДПИСАНТИ ЦІЄЇ ПЕТИЦІЇ ПРОСИМО: 1) Феодосіївського сільського голову Пянчука М. Л. - в строк, встановлений Положенням про розгляд електронних петицій Феодосіївською сільською радою та її виконавчими органами, передати цю петицію на розгляд постійної депутатської комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регламенту та законності. 2) Постійну депутатську комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регламенту та законності - розглянути петицію на своєму засіданні та підготувати проєкт рішення сесії Феодосіївської сільської ради про дострокове припинення повноважень секретаря Феодосіївської сільської ради Походні А. О. і передати його на розгляд сільської ради. 3) Феодосіївську сільську раду - розглянути і підтримати це рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради. 4) Феодосіївського сільського голову Пянчука М. Л. - підготувати і подати на розгляд Феодосіївської сільської ради кандидатуру нового секретаря ради. 5) З огляду на обставини, викладені в останньому абзаці розділу “Соціальний аспект” цієї петиції, просимо питання дострокового припинення повноважень секретаря сільської ради та обрання нового секретаря включити до порядку денного сесії РАНІШЕ питання про висловлення недовіри сільському голові для уникнення при розгляді останнього соціального напруження. Прошу завчасно повідомити мене про час та місце розгляду цієї петиції на засіданнях постійних депутатських комісій і пленарному засіданні Феодосіївської сільської ради, і її розгляд та розгляд розробленого на її підставі проєкту рішення проводити в моїй присутності і з повідомленням про такі засідання мешканців громади.

Підписали петицію:

# Прізвище, ім'я, по батькові Дата
1 ********* Юлія Володимирівна 03.08.2023
2 ********* Андрій Павлович 03.08.2023
3 ****** Оксана Вікторівна 03.08.2023
4 ****** Денис Ігорович 03.08.2023
5 ******** Ольга Миколаївна 03.08.2023
6 ****** Володимир Олегович 03.08.2023
7 ******* Дмитро Миколайович 03.08.2023
8 ****** Валерія Сергіївна 03.08.2023
9 ***** Богдан Володимирович 03.08.2023
10 ******** Лілія Миколаївна 03.08.2023
11 ******* Наталія Дмитрівна 03.08.2023
12 **** Юлія Миколаївна 03.08.2023
13 ************ Віктор Павлович 03.08.2023
14 ******* Юрій Олександрович 03.08.2023
15 ******* Ганна Світозарівна 03.08.2023
16 ********** Вадим Васильович 03.08.2023
17 ******** Юлія Іванівна 03.08.2023
18 ******* Марина Сергіївна 03.08.2023
19 ***** Людмила Володимирівна 03.08.2023
20 ********* Ярина Володимрівна 03.08.2023
21 ******* Олег Іванович 03.08.2023
22 ******* Павло Юрійович 03.08.2023
23 ******* Олена Юріївна 03.08.2023
24 ******* Олександр Володимирович 03.08.2023
25 ********* Анатолій Григорович 03.08.2023
26 ****** Сергій Андрійович 03.08.2023
27 ****** Вікторія Сергіївна 03.08.2023
28 ****** Алла Володимирівна 03.08.2023
29 ************** Оленя Геннадіївна 03.08.2023
30 ***** Олеся Едуардівна 03.08.2023
31 ****** Ольга Сергіївна 03.08.2023
32 ******** Сергій Григорович 03.08.2023
33 ****** Олександр Вікторович 03.08.2023
34 ******** Анастасія Ігорівна 03.08.2023
35 *********** Аліна Георгіївна 03.08.2023
36 ******* Яна Борисівна 03.08.2023
37 ********* Світлана Анатоліївна 04.08.2023
38 ***** Денис Юрійович 04.08.2023
39 ******* Анна Олександрівна 04.08.2023
40 ****** Ксенія Володимирівна 04.08.2023
41 ********* Лариса Петрівна 04.08.2023
42 ********* Сергій Іванович 04.08.2023
43 **** Катерина Іванівна 04.08.2023
44 ***** Наталія Сергіївна 04.08.2023
45 ********* Наталія Миколаївна 04.08.2023
46 ********* Руслана Олександрівна 04.08.2023
47 ********** Роман Всеволодович 04.08.2023
48 ********** Ігор Валерійович 04.08.2023
49 ********* Олена Олександрівна 05.08.2023
50 ******** Галина Володимирівна 05.08.2023
51 ******** Андрій Олександрович 05.08.2023
52 ****** Ольга Олександрівна 05.08.2023
53 ****** Сергій Васильович 05.08.2023
54 ******** Юрій Миколайович 05.08.2023
55 ********* Оксана Василівна 05.08.2023
56 ***** Марія Миколаївна 05.08.2023
57 ********* Анжеліка Романівна 05.08.2023
58 ********** Ігор Миколайович 05.08.2023
59 ******** Вероніка Сергіївна 05.08.2023
60 ****** Віктор Миколайович 06.08.2023
61 ********* Лариса Михайлівна 06.08.2023
62 ***** Ольга Володимирівна 06.08.2023
63 ******** Ростислав Михайлович 06.08.2023
64 ******* Оксана Семенівна 06.08.2023
65 ******* Ігор Володимирович 07.08.2023
66 ****** Юрій Олександрович 07.08.2023
67 ******** Олена Михайлівна 07.08.2023
68 ******** Тетяна Олександрівна 07.08.2023
69 ******** Антон Вікторович 07.08.2023
70 ********* Олександр Петрович 07.08.2023
71 ****** Іван Олександрович 07.08.2023
72 ***** Дарія Юріївна 07.08.2023
73 ***** Наталія Василівна 07.08.2023
74 ********** Володимир Кузьмович 07.08.2023
75 ******** Інна Володимирівна 07.08.2023
76 ***** Марина Сергіївна 07.08.2023
77 ********* Віктор Олександрович 07.08.2023
78 ********** Андрій Єфремович 07.08.2023
79 ******** Олександра Андріївна 07.08.2023
80 ********** Ірина Миколаївна 07.08.2023
81 ***** Dmytro Volodymyrovych 07.08.2023
82 ******** Крістіна Михайлівна 07.08.2023
83 ******* Алла Миколаївна 07.08.2023
84 ********* Ігор Вікторович 07.08.2023
85 ****** Єлизавета Валеріївна 07.08.2023
86 **** Сергій Леонідович 07.08.2023
87 ******* Людмила Миколаївна 07.08.2023
88 ***** Юрій Іванович 07.08.2023
89 ******** Євген Євгенійович 07.08.2023
90 ******* Олег Леонідович 07.08.2023
91 ***** Єва Іванівна 07.08.2023
92 ********* Тетяна Іванівна 07.08.2023
93 **** Лідія Іванівна 07.08.2023
94 ******** Ірина Олександрівна 07.08.2023
95 ****** Дарія Олександрівна 07.08.2023
96 ********* Олександр Іванович 07.08.2023
97 **** Олексій Сергийович 07.08.2023
98 ********** Галина Михайлівна 07.08.2023
99 ****** Соломія Романівна 07.08.2023
100 ********* Ірина Сергіївна 07.08.2023
Наші контакти

Технічна підтримка

+38 (067) 233-08-72
+38 (067) 354-66-82
+38 (099) 497-86-91

Розробка сайту

+38 (097) 193-50-94
+38 (066) 203-49-70
+38 (043) 255-43-69

Поставити запитання

Замовлення сайту громади

або


Авторизація посадової особи